มุ่งมั่นพัฒนาฝีมือแรงงานไทย.....สู่มาตรฐานสากล.....เพิ่มผลิตผล.....เพิ่มรายได้..รองรับการลงทุนไทย-ลาว-เวียดนาม

 

ช่องทางการร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ที่มิชอบ
ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

หากท่านพบเห็นการทุจริตและประพฤติมิชอบ หรือไม่ได้รับความเป็นธรรม อันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน อาทิ การประมูลงาน จัดซื้อจัดจ้าง การใช้รถยนต์ราชการ การเบิกค่าเช่าบ้าน ฯลฯ ท่านสามารถร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสการทุจริตได้ ตามช่องทางดังต่อไปนี้

1.โดยตรงที่ผู้บริหารของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0 2245 1707 ต่อ 1014 , 0 22453579

2.ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ( E-mail) : dsd_clean2552@hotmail.com

3.จุดรับเรื่องร้องเรียนดังนี้

 • กล่องรับเรื่องร้องเรียน กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 4 อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 • กล่องรับเรื่องร้องเรียน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค/ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอาคารอำนวยการ
 • โดยตรงที่กองการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายวินัย ชั้น 4 อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

4.ช่างทางอื่นๆ เพิ่มเติมดังนี้

 • สำนักงาน ป.ป.ช.
  เลขที่ 361 ถ.นนทบุรี - สนามบินน้ำ ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 หรือตู้ ปณ. 100 เขตดุสิต กทม.10300 โทรศัพท์ : 02 2528 4800 - 49
  เว็บไซต์ : http://www.nacc.go.th หัวข้อ ด้านการปราบปราม
 • สำนัก ป.ป.ท.
  เลขที่ 99 หมู่ 4 อาคารซอฟแวร์ พาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ 02 0502 8285-6
  เว็บไซต์ http://www.pacc.go.th หัวข้อรับเรื่องร้องเรียน
 • ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ตู้ ปณ.1111 ปณ.ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร 10302 โทรศัพท์ 02 283 1271-84
  สายด่วนทำเนียบรัฐบาล โทรศัพท์ 1111
  เว็บไซต์ : http://www.opm.go.th หัวข้อ บริการรับเรื่องร้องเรียน
 • ศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย ตู้ ปณ.1 ปณฝ.มหาดไทย กรุงเทพฯ 10206 โทรศัพท์ 1567 (24 ชั่วโมง)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มุมข่าว ทยรัฐ เดลิินิวส์ ข่าวสด คมชัดลึก ผู้จัดการออนไลน์ ์์ มุมบันเทิง

 

 
| กระดานถาม-ตอบ | สมุดเยี่ยม |Download เอกสาร | รัฐบาลไทย | สาระดีๆที่คุณต้องรู้ | ธรรมะออนไลน์
 ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวักมุกดาหาร ตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร โทร.042-643765-7 โทรสาร.042-643769