มุ่งมั่นพัฒนาฝีมือแรงงานไทย.....สู่มาตรฐานสากล.....เพิ่มผลิตผล.....เพิ่มรายได้..รองรับประชาคมอาเซียน

. ประกาศรับสมัครฝึกอาชีพหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน ปีงบประมาณ 2558

เมื่อวันที่ 4 ก.ย.57 ศพจ.มุกดาหาร โดยนายไกรสิทธิ์ ศรีสำราญ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ประธานการประชุมขับเคลื่อนการใช้งานระบบสารสนเทศภายใต้โครงการพัฒนาระบบจัดการและบริการเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได่ฝึกเตรียมความพร้อมการใช้งานระบบสารสนเทศ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ณ ห้องคอมพิวเตอร์ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดมุกดาหาร

มื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2557 ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดมุกดาหาร จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 รุ่นที่ 2 จำนวน 22 คน ให้กับสมาคมผู้ประกอบอาหารไทยจังหวัดมุกดาหาร ภายใต้โครงการฝึกอบรมผู้ประกอบอาหารรองรับครัวไทยสู่ครัวโลก โดยมีนายไกรสิทธิ์ ศรีสำราญ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดมุกดาหาร ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้เข้ารับการทดสอบฯ ณ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร

ศูนย์พัฒนฝีมือแรงงานจังหวัดมุกดาหาร จัดกิจกรรมตามโครงการสัมมนาบุคลากรศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน "การสร้างและพัฒนาทีมงาน เพื่อสร้างบรรยากาศการทำงาน ที่ดี" ณ ผึ้ง-หวาน รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 11-13 กรกฎาคม 2557

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 นายไกรสิทธิ์ ศรีสำราญ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน ระดับ 1 ซึ่งศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดมุกดาหารจัดขึ้น ณ โรงแแรมมุกดาหารแกรนด์ โฮเทล

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2557 นายไกรสิทธิ์ ศรีสำราญ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดมุกดาหาร เยี่ยม “ โครงการสร้างรอยยิ้ม สร้างความสุขให้ประชาชน ” โดย ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดมุกดาหาร ร่วมกับศูนย์ช่างประจำชุมชนเทิดไท้องค์ราชัน 80 พรรษาจังหวัดมุกดาหาร ให้บริการตรวจเช็คและซ่อมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน เครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร เครื่องตัดหญ้า รถจักรยานยนต์ จักรยานเมื่อวันที่ 28 เม.ย.57 ศพจ.มุกดาหาร โดยนายไกรสิทธิ์ ศรีสำราญ ผอ.ศพจ.มห. เปิดฝึกอาชีพตามโครงการสร้างทักษะแรงงาน/วิชาชีพ (ลาว/กัมพูชา/เมียนมาร์) รุ่นที่ 1/2557 จำนวน 3 สาขาช่าง โดยได้รับเกียรติจากนายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร รอง ผวจ.มุกดาหาร เป็นประธานในพิธีเปิดฝึกในครั้งนี้ด้วย

เมื่อวันที่ 22 เม.ย.57 นายไกรสิทธิ์ ศรีสำราญ ผอ.ศพจ.มห. และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการพัฒนาฝีมือแรงงานระดับภาค ซึ่่งเดินทางมาตรวจประเมินผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการพัฒนาฝีมือแรงงานระดับภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ณ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดมุกดาหาร

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2557 ศพจ.มุกดาหาร โดยนายไกรสิทธิ์ ศรีสำราญ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ จัดกิจกรรม 5ส (Cleaning Day) ครั้ง ที่ 2/2557

เมื่อวันที่ 19 ก.พ.57 ศพจ.มุกดาหาร จัดกิจกรรมศูนย์ช่างชุมชนเทิดไท้องค์ราชัน 80 พรรษา ครั้งที่ 2 ในการออกหน่วยให้บริการตรวจ ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า รถจักรยานยนต์ และเคื่องยนต์ทางการเกษตร ให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลกกแดง โดยมีบริษัทเจริญชัยแทรกเตอร์ มุกดาหาร ร่วมให้บริการด้านเครื่องยนต์ทางการเกษตร และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานร่วมจัดนิทรรศการ ณ ศูนย์ช่างประจำชุมชนเทิดไท้ องค์ราชัน 80 พรรษา ต.กกแดง อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร

เมื่อวันที่ 30 ม.ค.57 นายสกลสฤษฏ์ บุญประดิษฐ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในการมอบป้ายเครื่อง หมายมาตรฐานฝีมือแรงงานให้กับบริษัท พีเอสรีนิว จำกัด ซึ่งเป็นสถานประกอบการ ของจังหวัดมุกดาหาร ที่มีลูกจ้างผ่านมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติปฏิบัติงาน อยู่ตามเกณฑ์ที่กำหนด ในการประชุมกรรมการจังหวัดมุก ดาหาร โดยมีนายไกสิทธิ์ ศรีสำราญ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดมุกดาหาร และเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมและทดสอบฯ ร่วมพิธีมอบป้ายฯ ณ ห้องประชุม 205 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

เมื่อวันที่ 20 ม.ค.57 ศพจ.มุกดาหาร โดยนายไกรสิทธิ์ ศรีสำราญ ผู้อำนวยการฯ เปิดฝึกอาชีพ สาขาผู้ประกอบอาหารไทยระดับ 1 ตามโครงการฝึกอบรมผู้ประกอบอาหารไทยรองรับครัวไทยสู่ครัวโลก 30 ชั่วโมง ให้กับพนักงานโรงแรมมุกดาหารแกรนด์ จำนวน 20 คน ระหว่างวันที่ 20 - 24 ม.ค.57

ศพจ.มุกดาหาร เปิดจุดบริการคลินิกช่าง ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดมุกดาหาร เพื่อร่วมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2557 ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2556 - 2 มกราคม 2557 ณ บริเวณหน้าศูนย์ฯ

เมื่อวันที่ 7 ธ.ค. 56 ศพจ.มุกดาหาร จัดฝึกอบรม หลักสูตรการทำงานเป็นทีม รุ่นที่ 2 ให้กับพนักงานบริษัทรับเบอร์แลนด์ โปรดักส์ จำกัด

เมื่อวันที่ 4 ธ.ค.56 ศพจ.มุกดาหาร จัดกิจกรรม 5ส (Big Cleaning day) เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา 5 ธ.ค.56

เมื่อวันที่ 4 ธ.ค.56 ศพจ.มห.เปิดศูนย์ช่างประจำชุมชนเทิดไท้องค์ราชัน 80 พรรษา ที่บ้านอรัญญา ต.กกแดง อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร

เมื่อวันที่ 26 พ.ย. 56 ศพจ.มุกดาหาร จัดฝึกอบรม หลักสูตรการทำงานเป็นทีม รุ่นที่ 1 ให้กับพนักงานบริษัทรับเบอร์แลนด์ โปรดักส์ จำกัด

เมื่อวันที่ 21 พ.ย.56 ศพจ.มุกดาหารเปิดฝึกอาชีพหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน สาขาช่างซ่อมตัวถังรถยนต์

เมื่อวันที่ 26 ก.ย.56 ศพจมุกดาหาร เชิญสถานประกอบการ ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร และเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดมุกดาหาร เข้าร่วมรับฟังและเตรียมความพร้อมฝีมือแรงงาน เพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน และปรับวิสัยทัศน์ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดมุกดาหาร ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารอำนวยการ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดมุกดาหาร โดย นายไกรสิทธิ์ ศรีสำราญ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีเปิด

เมื่อวันที่ 12 ก.ย.56 ศพจ.มุกดาหาร ปัจฉิมนิเทศและมอบวุฒิบัตร ให้กับผู้สำเร็จการฝึกในสถานประกอบการ ปีงบประมาณ 2556

เมื่อวันที่ 13 ส.ค.56 นายประทีป ทรงลำยอง ผู้ตรวจราชการกรมฯ เดินทางมาตรวจราชการ ที่ ศพจ.มุกดาหาร

เกี่ยวกับหน่วยงาน
หน่วยงาน และศพจ.ในเครื่อข่าย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด
ช่องทาง การร้องเรียน ร้องทุกข์ ศพจ.มุกดาหาร 326 ม.2 ต.คำป่าหลาย อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000
โทร. 042-643765-7

คุยกับ webmaster of2517anusorn@gmail.com

มุมข่าว ทยรัฐ เดลิินิวส์ ข่าวสด คมชัดลึก ผู้จัดการออนไลน์ มุมบันเทิง

 

 

เมื่อวันที่ 18 มิ.ย.57 นายไกรสิทธิ์ ศรีสำราญ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีเปิดฝึกหลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขา ภาวะการเป็นผู้นำ ซึ่งมีผู้เข้ารับการฝึกจำนวน 20 คน ณ บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์

เมื่อวันที่18 มิถุนายน 2557 นายไกรสิทธิ์ ศรีสำราญ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดมุกดาหาร ตรวจเยี่ยมโครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานแรงงานจังหวัดมุกดาหาร จำนวน 6 รุ่นวันนี้มีโอกาสตรวจเยี่ยม 3 รุ่น คือช่างก่ออิฐฉาบปูน ที่โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน ม.4 ต.ร่มเกล้า อ.นิคมคำสร้อย ช่างปูกระเบื้อง ที่ศูนย์ผู้สูงอายุ ม.7 ต.หนองสูงเหนือ อ.หนองสูง และช่างก่ออิฐ ฉาบปูน ที่วัดป่ารสพระธรรม ม.6 ต.หนองสูงเหนือ อ.หนองสูง

เมื่อวันที่ 21 เม.ย.57 นายไกรสิทธิ์ ศรีสำราญ ผอ.ศพจ.มห.ให้การต้อนรับ นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎกาฬสินธุ์ ที่ได้เข้ามาศึกษาดูงานในหัวข้อ ระบบการพัฒนาฝีมือแรงงาน ของศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดมุกดาหาร เพื่อเปิดให้นักศึกษาได้รับความรู้ความเข้าใจนำไปสู่การปฏิบัติ และเสริมสร้างวิสัยทัศน์เพื่อ ปรับใช้ในการพัฒนาองค์กรต่อไป

เมื่อวันที่ 16 มี.ค.57 ศพจ.มุกดาหาร เปิดการฝึก อบรมสาขาผู้ดูแลห้องพัก และสาขาการบริการที่ประทับใจ จำนวน 18 ชม. ซึ่งเปิดฝึกอบรมระหว่างวันที่ 16 - 18 มีนาคม 2557 ณ โรงแรมมุกดาหารแกรนด์โฮเทลเมื่อวันที่ 6 ก.พ.57 ศพจ.มุกดาหาร โดยนายไกรสิทธิ์ ศรีสำราญ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดมุกดาหาร เปิดฝึกอาชีพ หลักสูตรยกระดับ
ฝีมือ สาขาการเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานของช่างบริการ 18 ชั่วโมง ให้กับพนักงานบริษัทพรประเสริฐมอเตอร์ จำกัด มุกดาหาร ระหว่างวันที่ 6 - 8 กุมภาพันธ์ 2557 ณ บริษัทพรประเสริฐมอเตอร์ จำกัด มุกดาหาร

เมื่อวันที่ 27 ม.ค.57 ศพจ.มุกดาหาร โดยนายไกรสิทธิ์ ศรีสำราญ เปิดการฝึกอบรมหลักสูตร ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวและบริการเบื้องต้นให้กับประชาชน ต.กกแดง อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร

เมื่อวันที่ 10 ม.ค.57 ศพจ.มุกดาหาร โดยผู้อำนวยการศูนย์ฯ และเจ้าหน้าที่ ทำบุญเลี้ยงพระเพล ให้กับศนย์ฯ ซึ่งการทำบุญ ได้เชิญเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงแรงงาน และชาวบ้านสามขา ร่วมทำบุญในครั้งด้วย

เมื่อวันที่ 25 พ.ย.56 นายไกรสิทธิ์ ศรีสำราญ ผอ.ศพจ. มห. เป็นประธานในพิธีเปิดฝึก อบรมหลักสูตรการทาสีอาคาร ระยะเวลาการฝึก 18 ชั่วโมง ให้กับชาวบ้านอรัญญา ต.กกแดง อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร

เมื่อวันที่ 15 -16 สิงหาคม 56 ศพจ.มุกดาหาร นำตัวแทนเยาวชน เข้าร่วมการแข่งขันฝีมือ แรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 25 ระดับภาค ซึ่งจัดการแข่งขันขันขึ้น ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 7 อุบลราชธานี โดยตัวแทนจาก ศพจ.มุกดาหาร นายบัลลังก์ จันทรวรวงศ์ดี สามารถคว้าเหรียญทอง และนายธีระศักดิ์ ผ่านเมือง ได้เหรียญทองแดง ในสาขาเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์( CADD)

เมื่อวันที่ 5 - 6 ส.ค.56 ศพจ.มุกดาหาร ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ให้กับนักศึกษาวิทยาลัยนวมินทราชินีมุกดาหาร สาขาช่างไฟฟ้า จำนวน 20 คน

เมื่อวันที่ 5 ส.ค.56 นายไกรสิทธิ์ ศรีสำราญ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการบำรุงรักษารถยนต์ ณ บริษัทสหเรือง จำกัด

เมื่อวันที่ 25 มิ.ย.56 ศพจ.มุกดาหาร จัดกิจกรรม 5ส (Big Cleaning Day)

เมื่อวันที่ 18 มิ.ย.56 ศพจ.มุกดาหาร จัดฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ฝึก อบรม
( Training Officer : T.O.)

เมื่อวันที่ 20 พ.ค.2556 ฝ่ายส่งเสริมและทดสอบฯโดย นายปิยะ แสงทิพย์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าประสานอู่พงศธร เพื่อประสานการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานให้กับพนักงาน

เมื่อวันที่ 1 พ.ค.56 ศพจ.มห. เปิดฝึกอบรมเตรียมผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

เมื่อวันที่ 28 มี.ค. 2556 ศพจ.มห.มอบเกียรติบัตร ผู้เข้าแข่งขันฝีมือแรงงานคนพิการ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 ศพจ.มุกดาหาร เปิดฝึกอาชีพ สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวและบริการ


เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 ศพจ.มุกดาหาร จัดประชุม กพร.ปจ. ครั้งที่ 1 /2556


เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556 ศพจ.มุกดาหารเปิดฝึกอาชีพ สาขาเทคนิคการทำขนมไทย
และการสานตระกล้าเส้นพลาสติก


เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2556 ศพจ.มุกดาหาร มอบป่้ายเครื่องหมายมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ให้กับสถานประกอบกิจการ อู่ทิพย์เซอร์วิส มอบโดยผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร


หลักสูตร "ฉันจะเป็นเถ้าแก่ยุคไอที" สามารถเรียนผ่านทาง www.dsd.go.th/better

หลักสูตรการเรียนรู้คอมพิวเตอร์ด้วยตนเอง สมารถเรียนผ่านทาง www.dsd.go.th /better/e-learning

อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน 22 สาขาอาชีพ

สาขาอาชีพที่ดำเนิการจัดฝึกหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน
สาขาอาชีพที่ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ประชาสัมพันธ์ พรบ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 2545
ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน
| กระดานถาม-ตอบ | สมุดเยี่ยม |Download เอกสาร | รัฐบาลไทย | สาระดีๆที่คุณต้องรู้ | ธรรมะออนไลน์
 ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดมุกดาหาร ตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร โทร.042-643765-7 โทรสาร.042-643769