** ผลคะแนนการประเมินการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภายในกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 (ด้านล่าง)**       

*** หน่วยงานที่ยังไม่ได้ส่งตารางสรุปผล (รอบ 9 เดือน) ปี 57 Sticky

Jul
17

*** หน่วยงานที่ยังไม่ได้ส่งตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภายในกรม รอบ 9 เดือน ให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (18 ก.ค.57) กำหนดส่ง 10 ก.ค. 57***

กรุณาส่ง ตารางสรุปฯ รอบ 9 เดือน ด่วนค่ะ***

1. สำนักพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก

2. กลุ่มตรวจสอบภายใน

Posted By admin read more

แนวทางการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 2 Sticky

Jul
15

แนวทางการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 2 รายละเอียดดังเอกสารแนบ

Posted By admin read more

บรรยากาศการประชุมชี้แจงการปรับบทบาทภารกิจ โครงสร้างองค์กรฯ Sticky

Jul
10

กลุ่มพัฒนาระบบบริหารได้จัดประชุมชี้แจงบทบาท ภารกิจ โครงสร้างองค์กร (Organization Structure) และกำหนดแผนอัตรากำลังคน (Manpower Planning) ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ในวันพฤหัสบดีที่ 10 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.00 น. - 14.00 น. ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ ชั้น 10 อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ซึ่งมีอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นประธานในการประชุม

Posted By admin read more

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการวันที่ 23 กรกฎาคม 2557 Sticky

Jun
24

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภายในกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรมปริ๊นส์ตั้น พาร์ค สวีท กรุงเทพฯ รายละเอียดดังเอกสารแนบ

Posted By admin read more

สรุปผลการปรับบทบาทภารกิจของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและคำอธิบายการปรับบทบาทใหม่ Sticky

Jun
24

สรุปผลการปรับบทบาทภารกิจของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและคำอธิบายการปรับบทบาทใหม่ รายละเอียดดังเอกสารแนบ

Posted By admin read more

ดาวโหลดแบบฟอร์มตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ ปี 2557 (รอบ 9 เดือน) Sticky

Jun
24

ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภายในกรม รอบ 9 เดือน                       

Posted By admin read more

ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ครั้งที่ 2/2557 โครงการจ้างที่ปรึกษาฯ Sticky

Jun
19

บรรยากาศการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ครั้งที่ 2/2557 โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อวิเคราะห์โครงสร้างองค์กร (Organization stucture) และกำหนดแผนอัตรากำลัง (manpower planning) ในวันที่ 19 มิถุนายน 2557 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 701 ชั้น 7 อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Posted By admin read more

ตัวอย่างหนังสือลงนามคำรับรองปรับปรุงอัพเดต 13 มิย 57 Sticky

Jun
13ตัวอย่างหนังสือลงนามคำรับรองปรับปรุงอัพเดต 13 มิถุนายน 2557 รายละเอียดดังเอกสารแนบ

Posted By admin read more

ตัวอย่างใบแผนฝึก-ใบงานรายบุคคล-ใบประเมิน Sticky

Jun
13ตัวอย่างใบแผนฝึก-ใบงานรายบุคคล-ใบประเมิน รายละเอียดดังเอกสารแนบ

Posted By admin read more

ใบแผนฝึก-ใบวิเคราะห์งาน-ใบงานรายบุคคล Sticky

Jun
12

ใบแผนฝึก-ใบวิเคราะห์งาน-ใบงานรายบุคคล รายละเอียดดังเอกสารแนบ

Posted By admin read more

Pages

Subscribe to กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน RSS