ประวัติหน่วยงาน

 

 

 

 

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเลย

ประวัติความเป็นมา

    ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเลย สังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน อยู่ในเขตความรับผิดชอบของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๖ ขอนแก่น ตั้งอยู่เลขที่ ๓๒๓ หมู่ ๒ บ้านเพีย ถนนไร่ทาม-สงเปือย  ตำบลน้ำสวย อำเภอเมือง จังหวัดเลย อยู่บนเนื้อที่ ๓๔ ไร่  ห่างจากศาลากลางจังหวัดเลย ๑๗ กิโลเมตร

 

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Copyright (c) 2008 My Company. All rights reserved.

mattra_806@hotmail.com