ภาพกิจกรรม

 

 

 

ศุนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเลย (ฝ่ายพัฒนาศักยภาพแรงงาน) เปิดฝึกโครงการยกระดับให้กับสถานประกอบกิจการ บริษัทโค้วยู่ฮะ มอเตอร์ สาขาเลย

หลักสูตร " บริการสู่ความเป็นเลิศ " เพื่อเพิ่มศักยภาพของสถานประกอบกิจการ

 

ศุนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเลย (ฝ่ายพัฒนาศักยภาพแรงงาน) เปิดฝึกโครงการยกระดับให้กับสถานประกอบกิจการ ห้างหุ้นส่วนจำกัดโกดังคอม

หลักสูตร " การทำงานแบบมีประสิทธิภาพในองค์กร " เพื่อเพิ่มศักยภาพของสถานประกอบกิจการ

โครงการประชุมสถาบันและศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานในเครือข่ายภาค 6 สัญจร ครั้งที่ 1/2557 วันที่ 10-12 กุมภาพันธ์ 2557 ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง

โดยมี ท่านรองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน(นายวืชัย คงรัตนชาติ) เป็นประธานและร่วมสัมมนาเชืงปฏิบัติการ ในครั้งนี้

 

 

ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์ พรหมดำ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเลยร่วมคณะท่านรองภาณุ แย้มศรี

(รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย) เพื่อสำรวจเส้นทางและสถานที่ท่องเที่ยวบนภูกระดึง ระหว่างวันที่ 30 พย. - 2 ธค. 56

 

 

 


Copyright (c) 2008 My Company. All rights reserved.

mattra_806@hotmail.com