++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

เครือข่ายภาค 8

 

หน่วยงานภายในกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

หน่วยงานในจังหวัดกำแพงเพชร :เวปไซด์อื่น ๆ :
 

ท่านเข้าเยี่ยมชมเป็นคนที่

saline solution
Www.free-counter-plus.com
 

 

 

 


 


 

 


  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview

เปิดฝึกอบรม หลักสูตร การประกอบอาหารไทย
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร เปิดฝึกอบรมการประกอบอาหารไทย ตามโครงการรองรับครัวไทยสู่ครัวโลก
ให้กับกลุ่มผู้ประกอบการอาหารไทยนครชุม ระหว่างวันที่ 21 - 25 กรกฎาคม 2557 และ
ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ในสาขา ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1
ในวันที่ 26 กรกฎคม 2557 ณ ศพจ.กำแพงเพชร ซึ่งนายเฉลิมพงษ์ บุญรอด
ผอ.ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมในการฝึกอบรมครั้งนี้ด้วย
เปิดฝึกอบรม หลักสูตร การปูกระเบื้องพื้น
ศพจ.กำแพงเพชร จัดฝึกอบรมทักษะฝีมือแรงงานให้มีศักยภาพและผลิตภาพเพื่อการแข่งขัน
ตามโครงการคลินิกพัฒนาฝีมือแรงงานเคลื่อนที่เพื่อพัฒนาผลิตภาพแแรงงานให้กับแรงงานในหลักสูตร
การปูกระเบื้องพื้น ในระหว่างวันที่ 23 - 25 กรกฎาคม 2557 ณ วัดเขาชัยโพธิ์ หมู่ 8 ต.โกสัมพี
อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร โดยได้รับสนับสนุนปูนซีเมนต์ จาก บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
เปิดฝึกอบรม หลักสูตร การก่ออิฐ
ศพจ.กำแพงเพชร จัดฝึกอบรมทักษะฝีมือแรงงานให้มีศักยภาพและผลิตภาพเพื่อการแข่งขัน
ตามโครงการคลินิกพัฒนาฝีมือแรงงานเคลื่อนที่เพื่อพัฒนาผลิตภาพแแรงงานให้กับแรงงานในหลักสูตร
การก่ออิฐ ในระหว่างวันที่ 22 - 24 กรกฎาคม 2557 ณ วัดนาบ่อคำ หมู่ 1 ต.นาบ่อคำ อ.เมือง จ.กำแพงเพชร
โดยได้รับสนับสนุนปูนซีเมนต์ จาก บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
ต้อนรับคณะตรวจประเมินผลการดำเนินงานประกันคุณภาพฯ
นายเฉลิมพงษ์ บุญรอด ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร และเจ้าหน้าที่
ให้การต้อนรับคณะตรวจประเมินผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการพัฒนาฝีมือแรงงานจาก
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ในการคัดเลือกหน่วยฝึกดีเด่นตามมาตรฐานประกันคุณภาพ
ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2557 ณ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร
เปิดฝึกอบรม หลักสูตร การเทพื้นคอนกรีต
ศพจ.กำแพงเพชร จัดฝึกอบรมทักษะฝีมือแรงงานให้มีศักยภาพและผลิตภาพเพื่อการแข่งขัน
ตามโครงการคลินิกพัฒนาฝีมือแรงงานเคลื่อนที่เพื่อพัฒนาผลิตภาพแแรงงานให้กับแรงงานในหลักสูตร
การเทพื้นคอนกรีตในระหว่างวันที่ 16 -18 กรกฎาคม 2557 ณ วัดดอนเหียง หมู่ 5 ต.ดอนแตง อ.ขาณุวรลักษบุรี
จ.กำแพงเพชร โดยได้รับสนับสนุนปูนซีเมนต์ จาก บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
เปิดฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขา ผู้ประกอบอาหารไทย
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร จัดฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน เพื่อรอง
รับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขา ผู้ประกอบอาหารไทย ให้กับกลุ่มไทดำน้ำพริก
และอาหารไทย โดยฝึกระหว่างวันที่ 27-28 มิถุนายน 2557 และทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ในวันที่ 29 มิถุนายน 2557 ณ กลุ่มไทดำน้ำพริกและอาหารไทยต.คลองน้ำไหล
อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

คืนความสุขสู่ประชาชน
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร ส่งเจ้าหน้าที่ร่วม คืนความสุขสู่ประชาชน ร่วมกับจังหวัดกำแพงเพชร
ตามนโยบายของ คสช. ณ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร

ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 6 มีนาคม 2555หน่วยงานกระทรวงแรงงาน
เว็บไซต์องค์กรระหว่างประเทศ