++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

เครือข่ายภาค 8

 

หน่วยงานภายในกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

หน่วยงานในจังหวัดกำแพงเพชร :เวปไซด์อื่น ๆ :
 

ท่านเข้าเยี่ยมชมเป็นคนที่

saline solution
Www.free-counter-plus.com
 

 

 

 


 


 

 


  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview

เปิดฝึกอบรบและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขา ผู้ประกอบอาหารไทย
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร จัดฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน เพื่อรอง
รับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขา ผู้ประกอบอาหารไทย ให้กับกลุ่มไทดำน้ำพริก
และอาหารไทย โดยฝึกระหว่างวันที่ 27-28 มิถุนายน 2557 และทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ในวันที่ 29 มิถุนายน 2557 ณ กลุ่มไทดำน้ำพริกและอาหารไทยต.คลองน้ำไหล
อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

คืนความสุขสู่ประชาชน
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร ส่งเจ้าหน้าที่ร่วม คืนความสุขสู่ประชาชน ร่วมกับจังหวัดกำแพงเพชร
ตามนโยบายของ คสช. ณ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร

ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 6 มีนาคม 2555