ตามที่กองแผนงานและสารสนเทศได้แจ้งวงเงินสำหรับซ่อมแซมห้องคอมพิวเตอร์ ตามโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับห้องฝึกอบรมรองรับการพัฒนาศักยภาพ ปีงบประมาณ 2556 กองคลังแจ้งว่าไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ผลการประเมินตัวชี้วัด

ผลการประเมินตัวชี้วัดผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการหน่วยงาน รอบ 6 เดือน

****<สำหรับหน่วยงานส่วนกลาง : จำนวนครั้งที่เข้าใช้ระบบคลังข้อมูล
(Data Warehouse)>

****<สำหรับสถาบันฯ/ศูนย์ฯ : จำนวนความครบถ้วนถูกต้องในการ
บันทึกข้อมูล>

** หมายเหตุ หัวข้อที่8 หมายเลขวุฒิบัตร/หนังสือรับรอง และวันที่ออ
ก/วันที่อนุมัติ ไม่นำมาใช้ในการประเมินผลฯ ในรอบ 6 เดือน

ดาวน์โหลดเอกสาร
File Icon เอกสารประกอบการประชุม การจัดทำแผนพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อขอตั้งงปม.ปี 59 วันที่ 16-17 ธ.ค.57 (34)
File Icon แบบฟอร์มการจัดทำแผนพัฒนาฝีมือแรงงาน ปี 2559 (นผ.3.1) (53)
File Icon แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพแรงงาน รองรับครัวไทยสู่ครัวโลก พ.ศ. 2558 - 2562 (483)
File Icon หนังสือแจ้งการบันทึกข้อมูลแผนปฏิบัติการประจำปี 2558 (รายเดือน/รายสาขา) ลงในระบบรายงานผลฯ (347)
File Icon แจ้งการปรับรายละเอียดงบประมาณโครงการในผลผลิตเพิ่มประสิทธิภาพของแรงงานรองรับประชาคมอาเซียน ปี 58 (315)
File Icon แผนพัฒนาฝีมือแรงงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (นผ.3.1) (989)
File Icon เอกสารประกอบการสัมนาแผนปี 2558 วันที่ 17 -19 กันยายน 2557 (773)
File Icon แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2552-2556 (242)
File Icon แนวทางการดำเนินงานตามแผนพัฒนาฝีมือแรงงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (1126)
File Icon (ร่าง) เอกสารประกอบการประชุมเตรียมการจัดทำข้อมูลประกอบการชี้แจง งปม.รายจ่ายปี 2558 (617)
ปฏิทิน
December 2014
S M T W T F S
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
เข้าสู่ระบบจำนวนผู้ออนไลน์
เรามี 4 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ผู้เยี่ยมชม
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday170
mod_vvisit_counterYesterday335
mod_vvisit_counterThis week2830
mod_vvisit_counterAll592930