ตามที่กองแผนงานและสารสนเทศได้แจ้งวงเงินสำหรับซ่อมแซมห้องคอมพิวเตอร์ ตามโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับห้องฝึกอบรมรองรับการพัฒนาศักยภาพ ปีงบประมาณ 2556 กองคลังแจ้งว่าไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ดาวน์โหลดเอกสาร
File Icon (ร่าง) เอกสารประกอบการประชุมเตรียมการจัดทำข้อมูลประกอบการชี้แจง งปม.รายจ่ายปี 2558 (447)
File Icon การสำรวจข้อมูลความต้องการในการฝึกอาชีพทหารผ่านศึกและครอบครัว ปี 2557 (175)
File Icon หนังสือสำรวจความต้องการเป้าหมายและงบประมาณประจำปี พ.ศ.2557 เพิ่มเติม (231)
File Icon นโยบายหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงแรงงาน (246)
File Icon หนังสือเชิญเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนแผนพัฒนาฝีมือแรงงาน ปี 2558 (533)
File Icon หนังสือเวียนคำสั่ง ศพส. เรื่อง แนวทางการดำเนินงานด้านการแก้ไขปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดฯ ปี 2557 (241)
File Icon กระบวนการวิจัยเพื่อการพัฒนางานด้านการพัฒนาฝีมือแรงงาน(เอกสารบรรยายวันที่24ก.พ.57) (500)
File Icon กระบวนการวิจัยเพื่อการพัฒนางานด้านการพัฒนาฝีมือแรงงาน(เอกสารบรรยายวันที่25ก.พ.57) (341)
File Icon กระบวนการวิจัยเพื่อการพัฒนางานด้านการพัฒนาฝีมือแรงงาน (450)
File Icon เค้าโครงของโครงการปี 2558 (1065)
ผลการประเมินตัวชี้วัด

ผลการประเมินตัวชี้วัดผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการหน่วยงาน รอบ 6 เดือน

****<สำหรับหน่วยงานส่วนกลาง : จำนวนครั้งที่เข้าใช้ระบบคลังข้อมูล
(Data Warehouse)>

****<สำหรับสถาบันฯ/ศูนย์ฯ : จำนวนความครบถ้วนถูกต้องในการ
บันทึกข้อมูล>

** หมายเหตุ หัวข้อที่8 หมายเลขวุฒิบัตร/หนังสือรับรอง และวันที่ออ
ก/วันที่อนุมัติ ไม่นำมาใช้ในการประเมินผลฯ ในรอบ 6 เดือน

ปฏิทิน
September 2014
S M T W T F S
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
เข้าสู่ระบบจำนวนผู้ออนไลน์
เรามี 2 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ผู้เยี่ยมชม
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday228
mod_vvisit_counterYesterday286
mod_vvisit_counterThis week1705
mod_vvisit_counterAll547692