ตามที่กองแผนงานและสารสนเทศได้แจ้งวงเงินสำหรับซ่อมแซมห้องคอมพิวเตอร์ ตามโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับห้องฝึกอบรมรองรับการพัฒนาศักยภาพ ปีงบประมาณ 2556 กองคลังแจ้งว่าไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ผลการประเมินตัวชี้วัด

ผลการประเมินตัวชี้วัดผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการหน่วยงาน รอบ 6 เดือน

****<สำหรับหน่วยงานส่วนกลาง : จำนวนครั้งที่เข้าใช้ระบบคลังข้อมูล
(Data Warehouse)>

****<สำหรับสถาบันฯ/ศูนย์ฯ : จำนวนความครบถ้วนถูกต้องในการ
บันทึกข้อมูล>

** หมายเหตุ หัวข้อที่8 หมายเลขวุฒิบัตร/หนังสือรับรอง และวันที่ออ
ก/วันที่อนุมัติ ไม่นำมาใช้ในการประเมินผลฯ ในรอบ 6 เดือน

ดาวน์โหลดเอกสาร
File Icon หนังสือเวียน การฝึกอบรมฝีมือแรงงานนอกระบบ (315)
File Icon หนังสือเวียนแผนพัฒนากำลังแรงงานรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558 (434)
File Icon หนังสือเวียนรายละเอียดเอกสารแผนการตรวจราชการ ปี 2558 (466)
File Icon หนังสือเวียนสรุปประเด็นการหารือเพื่อติดตามผลความคืบหน้าข้อสั่งการตามนโยบายสำคัญเร่งด่วน (210)
File Icon สำเนาหนังสือ เรื่อง ประกาศ สำนักงานคณกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (200)
File Icon เอกสารประกอบการประชุม การจัดทำแผนพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อขอตั้งงปม.ปี 59 วันที่ 16-17 ธ.ค.57 (338)
File Icon แบบฟอร์มการจัดทำแผนพัฒนาฝีมือแรงงาน ปี 2559 (นผ.3.1) (286)
File Icon แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพแรงงาน รองรับครัวไทยสู่ครัวโลก พ.ศ. 2558 - 2562 (711)
File Icon หนังสือแจ้งการบันทึกข้อมูลแผนปฏิบัติการประจำปี 2558 (รายเดือน/รายสาขา) ลงในระบบรายงานผลฯ (557)
File Icon แจ้งการปรับรายละเอียดงบประมาณโครงการในผลผลิตเพิ่มประสิทธิภาพของแรงงานรองรับประชาคมอาเซียน ปี 58 (561)
ปฏิทิน
May 2015
S M T W T F S
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
เข้าสู่ระบบจำนวนผู้ออนไลน์
เรามี 5 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ผู้เยี่ยมชม
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday229
mod_vvisit_counterYesterday446
mod_vvisit_counterThis week1235
mod_vvisit_counterAll660828