ตามที่กองแผนงานและสารสนเทศได้แจ้งวงเงินสำหรับซ่อมแซมห้องคอมพิวเตอร์ ตามโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับห้องฝึกอบรมรองรับการพัฒนาศักยภาพ ปีงบประมาณ 2556 กองคลังแจ้งว่าไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ดาวน์โหลดเอกสาร
File Icon (ร่าง) เอกสารประกอบการประชุมเตรียมการจัดทำข้อมูลประกอบการชี้แจง งปม.รายจ่ายปี 2558 (33)
File Icon การสำรวจข้อมูลความต้องการในการฝึกอาชีพทหารผ่านศึกและครอบครัว ปี 2557 (102)
File Icon หนังสือสำรวจความต้องการเป้าหมายและงบประมาณประจำปี พ.ศ.2557 เพิ่มเติม (162)
File Icon นโยบายหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงแรงงาน (155)
File Icon หนังสือเชิญเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนแผนพัฒนาฝีมือแรงงาน ปี 2558 (310)
File Icon หนังสือเวียนคำสั่ง ศพส. เรื่อง แนวทางการดำเนินงานด้านการแก้ไขปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดฯ ปี 2557 (200)
File Icon กระบวนการวิจัยเพื่อการพัฒนางานด้านการพัฒนาฝีมือแรงงาน(เอกสารบรรยายวันที่24ก.พ.57) (406)
File Icon กระบวนการวิจัยเพื่อการพัฒนางานด้านการพัฒนาฝีมือแรงงาน(เอกสารบรรยายวันที่25ก.พ.57) (283)
File Icon กระบวนการวิจัยเพื่อการพัฒนางานด้านการพัฒนาฝีมือแรงงาน (355)
File Icon เค้าโครงของโครงการปี 2558 (921)
ผลการประเมินตัวชี้วัด

ผลการประเมินตัวชี้วัดผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการหน่วยงาน รอบ 6 เดือน

****<สำหรับหน่วยงานส่วนกลาง : จำนวนครั้งที่เข้าใช้ระบบคลังข้อมูล
(Data Warehouse)>

****<สำหรับสถาบันฯ/ศูนย์ฯ : จำนวนความครบถ้วนถูกต้องในการ
บันทึกข้อมูล>

** หมายเหตุ หัวข้อที่8 หมายเลขวุฒิบัตร/หนังสือรับรอง และวันที่ออ
ก/วันที่อนุมัติ ไม่นำมาใช้ในการประเมินผลฯ ในรอบ 6 เดือน

ปฏิทิน
July 2014
S M T W T F S
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
เข้าสู่ระบบจำนวนผู้ออนไลน์
เรามี 7 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ผู้เยี่ยมชม
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday26
mod_vvisit_counterYesterday292
mod_vvisit_counterThis week900
mod_vvisit_counterAll533827