ข่าวประชาสัมพันธ์
การสำรวจข้อมูลหน้าที่ความรับผิดชอบงานในปัจจุบัน

พฤหัสบดี ที่ 2 เดือน มกราคม พ.ศ.2557


กองการเจ้าหน้าที่มี หนังสือ ที่ รง0415/ว5169 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2556  สำรวจข้อมูลหน้าที่ความรับผิดชอบงานในปัจจุบัน ของข้าราชการในกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยส่งคืนกองการเจ้าหน้าที่ภายในวันที่ 24 มกราคม 2557
เข้าชม : 1858กองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ชั้น 4 ถ. มิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400