ข่าวประชาสัมพันธ์
การแจ้งความประสงค์ขอย้ายสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

พุธ ที่ 8 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2564
กองบริหารทรัพยากรบุคคลได้เปิดระบบแจ้งความประสงค์ขอย้ายแบบออนไลน์ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการบริหารทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS) 
สำหรับข้าราชการตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
ที่มีความประสงค์จะขอย้ายให้แจ้งผ่านระบบดังกล่าว

ตั้งแต่วันที่ 13 – 30 ธันวาคม 2564  

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่     หนังสือแจ้งเวียน

เข้าชม : 976กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ชั้น 4 ถ. มิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400