ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งคำสั่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

พุธ ที่ 8 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2564
       กองบริหารทรัพยากรบุคคลขอส่งสำเนาคำสั่งกรมพฒนาฝีมือแรงงาน
ที่  1452/2564 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2564 ตามไฟล์เอกสารที่แนบ

เข้าชม : 676กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ชั้น 4 ถ. มิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400