ข่าวประชาสัมพันธ์
แก้ไขประวัติของผู้สมัครเป็นกรรมการจริยธรรม

ศุกร์ ที่ 3 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2564


กองบริหารทรัพยากรบุคคลขอแก้ไขเอกสารประวัติของผู้สมัครกรรมการจริยธรรมเข้าชม : 540กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ชั้น 4 ถ. มิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400