ข่าวประชาสัมพันธ์
การลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการจริยธรรมประจำกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

จันทร์ ที่ 29 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564


         กองบริหารทรัพยากรบุคคล ขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เอกสารต่างๆ ที่ใช้ในการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการจริยธรรมประจำกรมพัฒนาฝีมือแรงงานในระหว่างวันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2564เข้าชม : 912กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ชั้น 4 ถ. มิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400