ประกาศ
คู่มือการปฐมนิเทศพนักงานราชการทั่วไป

จันทร์ ที่ 29 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564


       


                                

เข้าชม : 409กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ชั้น 4 ถ. มิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400