ข่าวอบรม/สัมมนา
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลญี่ปุ่น The Young Leader \\\'s Program (YLP) ประจำปีการศึกษา 2564

ศุกร์ ที่ 19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564


ประชาสัมพันธ์การรับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลญี่ปุ่น The Young Leader ''s Program (YLP) ประจำปีการศึกษา 2564  

    ผู้ที่สนใจสมัครรับทุนจะต้องส่งหลักฐานและเอกสารตามที่ สำนักงาน ก.พ. กำหนด ไปยังกองบริหารทรัพยากรบุคคล ภายในวันที่ 9 ธันวาคม 2564  รายละเอียดตามเอกสารแนบ
เข้าชม : 594กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ชั้น 4 ถ. มิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400