ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการจริยธรรมประจำกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

จันทร์ ที่ 15 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564


       กองบริหารทรัพยากร ขอประกาศรายชื่อบุคคลที่ประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการจริยธรรมประจำกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
เข้าชม : 1005กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ชั้น 4 ถ. มิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400