ประกาศ
การทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อคัดเลือกข้าราชการไปประจำการในต่างประเทศ

จันทร์ ที่ 8 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564


                                 
             กระทรวงแรงงานมีหนังสือแจ้งการทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อคัดเลือกข้าราชการไปประจำการในต่างประเทศ
           โดยจะดำเนินการเปิดรับสมัครข้าราชการในตำแหน่งอัครราชทูตที่ปรึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
                                                    ในเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๔ ตำแหน่ง


                                               ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ หนังสือเวียน


เข้าชม : 738กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ชั้น 4 ถ. มิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400