ประกาศ
ประกาศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

พุธ ที่ 3 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564ประกาศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
    เรื่อง  รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) 
    และเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์)         
    ในตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน และตำแหน่งนิติกร

ดาวน์โหลดเอกสาร     1. ประกาศ.pdf

เข้าชม : 2198กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ชั้น 4 ถ. มิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400