ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์

พุธ ที่ 29 เดือน กันยายน พ.ศ.2564


พร้อมนี้ กองบริหารทรัพยากรบุคคล ขอส่งจดหมายข่าววินัยและคุณธรรม มาเพื่อโปรดทราบและโปรดเผยแพร่ให้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานของท่านทราบต่อไป
เข้าชม : 1421กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ชั้น 4 ถ. มิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400