ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

ศุกร์ ที่ 14 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2564


พร้อมนี้ กองบริหารทรัพยากรบุคคล ขอส่งจดหมายข่าววินัยและคุณธรรม มาเพื่อโปรดทราบและโปรดเผยแพร่ให้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานของท่านทราบต่อไป
เข้าชม : 1507กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ชั้น 4 ถ. มิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400