ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

อังคาร ที่ 26 เดือน มกราคม พ.ศ.2564


พร้อมนี้ กองบริหารทรัพยากรบุคคล ขอส่งจดหมายข่าววินัย และคุณธรรม มาเพื่อโปรดทราบให้โปรดเผยแพร่ให้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานของท่านทราบต่อไป
เข้าชม : 1710กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ชั้น 4 ถ. มิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400