ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารวงเงินที่กันไว้เพื่อการบริหาร

จันทร์ ที่ 5 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563


แจ้งประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารวงเงินที่กันไว้เพื่อบริหารสำหรับการเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการ รอบการประเมินที่ 2/2563 (1 เมษายน 2563 – 30 กันยายน 2563
)

เข้าชม : 1091กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ชั้น 4 ถ. มิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400