ประกาศ
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก พร้อมหัวข้อผลงานฯ และข้อเสนอแนวคิดฯ ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

ศุกร์ ที่ 2 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563


รายชื่อข้าราชการผู้ได้รับการคัดเลือกให้ส่งผลงานเข้ารับการประเมิน
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ 
จำนวน 2 ราย

เข้าชม : 907กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ชั้น 4 ถ. มิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400