ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอให้หน่วยงานที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ส่งผู้แทนมารับมอบของที่ระลึกผู้เกษียณอายุราชการ

พฤหัสบดี ที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ.2563ขอให้หน่วยงานที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ 
โปรดส่งผู้แทนมารับมอบของที่ระลึกผู้ครบเกษียณอายุราชการ 
ในสิ้นปีงบประมาณ 2563 
เพื่อนำไปมอบให้แก่ผู้เกษียณในหน่วยงานของท่าน  
โดยติดต่อขอรับของที่ระลึกได้ที่ กองบริหารทรัพยากรบุคคล กลุ่มงานทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ 
----------------------------------------
  1. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี จำนวน 1 ชุด
  2. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสิงห์บุรี จำนวน 3 ชุด
  3. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ จำนวน 1 ชุด
  4. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น จำนวน 5 ชุด
  5. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู จำนวน 1 ชุด
  6. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม จำนวน 1 ชุด
  7. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี จำนวน 3 ชุด
  8. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร จำนวน 1 ชุด
  9. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ จำนวน 4 ชุด
10. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก จำนวน 2 ชุด
11. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง จำนวน 1 ชุด
12. สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ     จำนวน 1 ชุด
13. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี จำนวน 3 ชุด
14. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี จำนวน 1 ชุด
15. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา จำนวน 2 ชุด
16. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง จำนวน 1 ชุด
17. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย จำนวน 1 ชุด
18. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร จำนวน 1 ชุด
19. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี จำนวน 2 ชุด


เข้าชม : 528กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ชั้น 4 ถ. มิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400