ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบสอบถามความพึงพอใจ

อังคาร ที่ 22 เดือน กันยายน พ.ศ.2563


          
           
          ตาม    https://bit.ly/2ZJPaEI

          หรือ
                           

เข้าชม : 1616กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ชั้น 4 ถ. มิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400