ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอความร่วมมือ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการที่เกษียณอายุราชการ ลาออกจากราชการ ขอรับใบประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์

จันทร์ ที่ 3 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2563


ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการที่เกษียณอายุราชการ ลาออกจากราชการ ท่านใดหรือเจ้าหน้าที่ท่านใดที่สามารถติดต่อบุคคลตามรายที่ดังต่อไปนี้ได้ http://home.dsd.go.th/hr/web/uploads/dsdhr-PW9mDMon110102.pdf
ช่วยแจ้งให้เจ้าตัวหรือบุคคลใกล้ชิด  มารับใบประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ได้ที่ที่กองบริหารทรัพยากรบุคคล 

เข้าชม : 1041กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ชั้น 4 ถ. มิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400