ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอความร่วมมือข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการที่พ้นจากราชการรับใบประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์

จันทร์ ที่ 20 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2563ขอความร่วมมือท่านมอบหมายเจ้าหน้าที่ในสังกัดหรือช่วยประสานงานให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ที่พ้นจากส่วนราชการตามรายชื่อดังกล่าว ให้มารับใบประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตามปีงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรด้วย
เข้าชม : 1348กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ชั้น 4 ถ. มิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400