ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอความร่วมมือข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และผู้รับบำนาญตรวจสอบและปรับปรุง แก้ไข หรือเพิ่มเติมข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ

พฤหัสบดี ที่ 25 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563


กรอกข้อมูลผ่านเว็บไซต์ http://pws.cgd.co.th/EFiling/login.jsf 
หรือดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น "CGD iHealthCare" ด้วยโทรศัพท์มือถือ 
สามารถดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่ด้านล่างนี้

เข้าชม : 1683กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ชั้น 4 ถ. มิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400