ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอความร่วมมือลูกจ้างประจำ ตามรายชื่อเอกสารแนบไปรับประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2558

พฤหัสบดี ที่ 18 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563


หนังสื่อกองบริหารทรัพยากรบุคคล


รายชื่อลูกจ้างประจำผู้รับประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2558


ขอความร่วมมื่อให้ท่านหรือมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ไปรับประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชฯประจำปี 2558 ได้ที่กองบริหารทรัพยากรบุคคลในเวลาราชการ 


ติดต่อประสานงาน 022476604 นางสาวจิตติยา ละผิวเข้าชม : 1030กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ชั้น 4 ถ. มิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400