ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอความร่วมมือรับใบประกาศนียบัตรกำกับเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี พ.ศ. 2557

อังคาร ที่ 5 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2563


ให้เจ้าหน้าที่ไปรับ
ใบประกาศนียบัตรกำกับเหรียญจักรพรรดิมาลา  ประจำปี 2557 ณ กองบริหารทรัพยากรบุคคล กลุ่มงานทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ ตามรายชื่อที่แนบมาพร้อมนี้

เข้าชม : 1176กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ชั้น 4 ถ. มิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400