ประกาศ
ประกาศเจตจำนงสุจริต

อังคาร ที่ 28 เดือน มกราคม พ.ศ.2563
ด้วยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานฯ 
กองบริหารทรัพยากรบุคคล จึงขอประกาศเจตจำนงสุจริต และให้คำมั่น  ดังนี้
เข้าชม : 1011กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ชั้น 4 ถ. มิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400