ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี เรื่อง รับสมัครจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติราชการในหน่วยงาน

พฤหัสบดี ที่ 19 เดือน กันยายน พ.ศ.2562


  

รับสมัครตั้งที่วันที่ 13-20 กันยายน 2562 ในวันและเวลาราชการ 
สมัครได้ที่  สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี


เข้าชม : 212กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ชั้น 4 ถ. มิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400