ประกาศ
การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีขอเงินเพิ่ม พตก.พัสดุ

จันทร์ ที่ 16 เดือน กันยายน พ.ศ.2562


LaughingSmile
เข้าชม : 791กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ชั้น 4 ถ. มิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400