ข่าวประชาสัมพันธ์
การส่งมอบงานในหน้าที่ราชการ

พฤหัสบดี ที่ 5 เดือน กันยายน พ.ศ.2562เรื่อง การส่งมอบงานในหน้าที่ราชการ (นางถวิล เพิ่มเพียรสิน รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือเเรงงาน)
(ผอ.กองบริหารการคลัง/เลขานุการกรม/ผอ.กองสื่อสารองค์กร/ผอ.กองวิเทศสัมพันธ์/ผอ.สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ/ผอ.สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ)

เรื่อง การส่งมอบงานในหน้าที่ราชการ (นางถวิล เพิ่มเพียรสิน รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือเเรงงาน)
(เรียน ผอ.สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน/ผอ.สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน) 


       เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับส่งงานในหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2524 
กองบริหารทรัพยากรบุคคลขอความร่วมมือทุกหน่วยงานจัดทำข้อมูลการส่งมอบงาน เเละส่งให้กองบริหารทรัพยากรบุคคล 
ภายในวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2562
เข้าชม : 577กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ชั้น 4 ถ. มิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400