ประกาศ
ประกาศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล

ศุกร์ ที่ 16 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562


ขอให้ผู้ผ่านการเลือกสรร  ลำดับที่ 1 
มารายงานตัวเพื่อจัดทำสัญญาจ้างและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
ในวันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 - 16.00 น. 
ณ ห้องประชุมกองบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องตามที่กำหนดท้ายประกาศ
เข้าชม : 606กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ชั้น 4 ถ. มิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400