คำสั่ง
กองบริหารทรัพยากรบุคคล ขอส่งสำเนาคำสั่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จำนวน 2 คำสั่ง

ศุกร์ ที่ 5 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562


Laughing
เข้าชม : 1274กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ชั้น 4 ถ. มิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400