ประกาศ
ขอแจ้งสำเนาคำสั่งกระทรวงแรงงาน ที่ 244/2562

ศุกร์ ที่ 21 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562


สำเนาคำสั่งกระทรวงแรงงาน ที่ 244/2562
เรื่อง ย้ายข้าราชการ (ตำแหน่งผู้ช่วยปลัดกระทรวง/รองอธิบดี/รองเลขาธิการ) จำนวน 7 ราย
รายละเอียดตามเอกสารแนบ


เข้าชม : 824กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ชั้น 4 ถ. มิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400