ประกาศ
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดลือก พร้อมหัวข้อผลงานฯ และข้อเสนอแนวคิดฯ  ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

ศุกร์ ที่ 21 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562


Laughing
เข้าชม : 583กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ชั้น 4 ถ. มิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400