ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559

พุธ ที่ 19 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562 
กองบริหารทรัพยากรบุคคลขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559 ให้เจ้าหน้าที่และประชาชนทั่วไปทราบ ทั้งนี้ เพื่อความสะดวก ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเพื่อตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ 10/2562 
(กลุ่ม Al-Qaida) ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 ตามไฟล์ที่แนบมาด้านล่างนี้
 

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร 1 <<<


>>> ดาวน์โหลดเอกสาร 2 <<<

เข้าชม : 160กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ชั้น 4 ถ. มิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400