ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์

พุธ ที่ 19 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562


กองบริหารทรัพยากรบุคคล ขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นในการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด ให้เจ้าหน้าที่และประชาชนทั่วไปทราบ ทั้งนี้ เพื่อความสะดวก ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเพื่อตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นในการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด ตามหนังสือ ที่ ศป 0020/ว 117 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2562 ตามไฟล์ที่แนบมาด้านล่างนี้

>>>>>ดาวน์โหลด เอกสาร1 ที่นี่<<<<<

>>>>>ดาวน์โหลด เอกสาร2 ที่นี่<<<<<


เข้าชม : 123กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ชั้น 4 ถ. มิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400