ข่าวประชาสัมพันธ์
การเผยแพร่จดหมายข่าววินัยและคุณธรรม

อังคาร ที่ 4 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562


พร้อมนี้ กองบริหารทรัพยากรบุคคล ขอส่งจดหมายข่าววินัยและคุณธรรม มาเพื่อโปรดทราบและโปรดเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานท่านทราบต่อไป
เข้าชม : 250กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ชั้น 4 ถ. มิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400