ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอความร่วมมือแจ้งความประสงค์ขอรับการจัดสรรเครื่องราชอิสริยาภรณ์

ศุกร์ ที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562


หนังสือขอความร่วมมือแจ้งความประสงค์ขอรับการจัดสรรเครื่องราชอิสริยาภรณ์
เข้าชม : 1272กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ชั้น 4 ถ. มิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400