ข่าวประชาสัมพันธ์
การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ ก.พ.ค.

จันทร์ ที่ 29 เดือน เมษายน พ.ศ.2562


ด้วยสำนักงาน ก.พ. ได้มีหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ ก.พ.ค. พ.ศ. 2562 จำนวน 1 ตำแหน่ง โดยกำหนดการรับสมัครตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2562
กองบริหารทรัพยากรบุคคลจึงขอเผยแพร่การประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ ก.พ.ค. รายระเอียดปรากฏตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้ และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th
เข้าชม : 564กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ชั้น 4 ถ. มิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400