ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเจตจำนงสุจริตของกองบริหารทรัพยากรบุคคล

ศุกร์ ที่ 15 เดือน มีนาคม พ.ศ.2562


ประกาศเจตจำนงสุจริต
กองบริหารทรัพยากรบุคคล


เข้าชม : 1467กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ชั้น 4 ถ. มิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400