ประกาศ
หนังสือที่ รง 0403/ว 4027 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2560

พุธ ที่ 20 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560


หนังสือที่ รง 0403/ว 4027 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2560  
เรื่อง การแต่งกายและเครื่องแบบปกติของพนักงานราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

สามารถสั่งซื้ออินทธนูได้ที่ร้านมงคลภัณฑ์
02 222 2007/089 121 1971
เข้าชม : 4084กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ชั้น 4 ถ. มิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400