ข่าวอบรม/สัมมนา
ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการฝึกอบรมหลักสูตร \\\"การเสริมสร้างสมรรถนะด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุ\\\\\\\"

ศุกร์ ที่ 14 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2560


ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการฝึกอบรมหลักสูตร "การเสริมสร้างสมรรถนะด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุ" สำหรับผู้บริหาร เป็นวันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ ชั้น 10 อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และให้ส่งรายชื่อผู้เข้าฝึกอบรมผ่านระบบ eit.dsd.go.th/regis (id 146)
เข้าชม : 1818กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ชั้น 4 ถ. มิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400