ข่าวอบรม/สัมมนา
ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร \\\\\\\"การเสริมสร้างสมรรถนะด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุ\\\\\\\" สำหรับผู้บริหาร

อังคาร ที่ 11 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2560


       กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเสริมสร้างสมรรถนะด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุ สำหรับผู้บริหาร ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐  ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ ชั้น ๑๐ อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ทั้งนี้ ให้ส่งแบบตอบรับทาง http://eit.dsd.go.th/regis ภายในวันจันทร์ ที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐
เข้าชม : 1573กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ชั้น 4 ถ. มิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400