การถ่ายรูปสำหรับทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ และบัตรผ่านเข้า-ออกบริเวณกระทรวงแรงงาน
Share


การถ่ายรูปสำหรับทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ และบัตรผ่านเข้า-ออกบริเวณกระทรวงแรงงาน


*** โปรดตรวจสอบอินทรธนูให้ถูกต้องตามตำแหน่งและระดับของท่าน***

เข้าชม : 8704


กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ชั้น 4 ถ. มิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400