ประกาศรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (ชั้นสายสะพาย) ประจำปี 2555
Share

          ราชกิจจานุเบกษา
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย 
(ชั้นสายสะพาย) 
ประจำปี  2555


เข้าชม : 6463


กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ชั้น 4 ถ. มิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400