รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการประเมินผลงานทางวิชาการของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
Share

รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการประเมินผลงานทางวิชาการของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
เข้าชม : 5442


กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ชั้น 4 ถ. มิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400