ชื่อตำแหน่งข้าราชการพลเรือน (ไทย-อังกฤษ)
Share

ชื่อตำแหน่งข้าราชการพลเรือน (ไทย-อังกฤษ).
เข้าชม : 6155


กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ชั้น 4 ถ. มิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400